தமிழ்                                  ஆங்கிலம் 


கமல் பட பாடல்கள் 


வரிசை எண் 

பாடலின் ஆரம்ப வரி 

படத்தின் தலைப்பு 

பாடியவர்கள் 

1.

உன்னை காணாது

விஸ்வரூபம்

ஷங்கர் மஹாதேவன், கமலஹாஸன்