ரஜினி பட பாடல்கள்


வரிசை எண்
பாடலின் ஆரம்ப வரி
திரைப்படத்தின் தலைப்பு
பாடகர்கள்
1.
நான் ஆட்டோகாரன்
பாட்ஷா
எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணின்