தமிழ்       ஆங்கிலம்

                                                                                                           


சிவாஜி பட பாடல்கள் வரிசை எண்

பாடலின் ஆரம்ப வரி 

படத்தின் தலைப்பு 

பாடியவர்கள் 

1

கண்ணெதிரே தோன்றினாள் 

இருவர் உள்ளம் 

டி.எம்.சௌந்திரராஜன்