தமிழ்        ஆங்கிலம் 

அஜித் பட பாடல்கள்வரிசை எண்

பாடலின் ஆரம்ப வரி 

திரைப்படத்தின் பெயர் 

பாடியவர்கள் 

1.

நச்சென்று 

அட்டகாசம் 

ஶ்ரீநிவாஸ், உஜ்ஜயினி