சூர்யா பட பாடல்கள்


வரிசை எண்
பாடலின் ஆரம்பம்
திரைப்படத்தின் பெயர்
பாடகர்கள்
1.
சுற்றும் விழி சுடரே
கஜினி
ஶ்ரீராம் பார்த்தசாரதி, பாம்பே ஜெயஶ்ரீ