ஏன் இதயம் உடைத்தாய்ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே

என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே

ஹோ...

ஹோஸான்னா...ஹோஸான்னா...

ஹோஸான்னா...

ஹோ...ஸான்னா

ஹோஸான்னா...ஹோ...


அந்த நேரம் அந்தி நேரம்

கண் பார்த்து கந்தலாகி போன நேரம்

ஏதோ ஆச்சே

வானம் தீண்டி வந்தாச்சு

அப்பாவின் திட்டு எல்லாம் காற்றோடு

போயே போச்சே

ஹோஸான்னா

என் வாசல் தாண்டி போனாலே

ஹோஸான்னா

வேறொன்றும் செய்யாமலே

நான் ஆடி போகிறேன்

சுக்கு நூறாகிறேன்

அவள் போன பின்பு

எந்தன் நெஞ்சை

தேடி போகிறேன்


ஹோஸான்னா...(வாழ்வுக்கும் பக்கம் வந்தேன்)

ஹோஸான்னா...(சாவுக்கும் பக்கம் நின்றேன்)

ஹோஸான்னா...(ஏன் என்றால் காதல் என்பேன்)

ஹோ...ஸான்னா


எவ்ரிபடி வான்னா நோ

ஃபீல் லைக் ஃபீல் லைக்

ரியலி வான்னா பி ஹியர் வித் யூ

இஸ் தட் இனஃப் டு ஸே தேட்

வீ ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்

இஸ் ஆல் தட் ஸ் ஹோஸான்னா ட்ரூ


ஹோஸான்னா... பீ தேர்

வென் யூ ஆர் காலிங்

வில் பீ தேர் ஹோஸான்னா

ஃபீலிங் லைக் மை ஹோல் லைஃப் ஹேஸ் சேஞ்டு


நெவர் வான்னா பீ ஸேம்

இட்ஸ் டைம் வீ ரி அரேன்ஞ்

டேக் ஸ்டெப் அன்ட் ஸ்டெப் காலிங் அவுட் டு யூ

ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

யோ...

ஹோஸான்னா


ஹோ...ஸான்னா

ஹோ...ஹோ

ஹோஸான்னா

ஹோ

ஹோ...ஹோ

ஹோ...ஹோ

ஹோ...ஹோ...ஹோ...ஹோ


வண்ண வண்ண பட்டு பூச்சி

பூ தேடி பூ தேடி

அங்கும் இங்கும் அலைகின்றதே

ஸொட்டு ஸொட்டாய்

தொட்டு போக மேகம் ஒன்று மேகம் ஒன்று 

எங்கெங்கோ நகர்கின்றதே

ஹோஸான்னா

பட்டு பூச்சி வந்தாச்சா

ஹோஸான்னா

மேகம் உன்னை தொட்டாச்சா

கிளிஞ்சல் ஆகிறாய்

நான் குழந்தை ஆகிறேன்

நான் உன்னை அள்ளி கையில்

பொத்தி வைத்து கொள்கிறேன்


ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

ஹெல்லோ...

ஹோ...ஸான்னா


என் மீது அன்பு கொள்ள 

என்னோடு சேர்ந்து செல்ல 

உன் என்ற சொல்லும் போதும்


ஹோஸான்னா


ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே

என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே

ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே

என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே